O nás

Regionální sdružení ČSTV Přerov je registrováno jako občanské sdružení dle Zákona č. 83/ 1990 Sb. u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-21439/93-R ze dne 2.7.1993 s licencí České unie sportu

reg. č. CZ 0714 ze dne 29.10.2013

RS ČSTV Přerov je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. TJ a SK jsou všechny samostatně registrovány jako občanská sdružení s vlastními stanovami a vlastní právní a majetkovou subjektivitou.

RS ČSTV Přerov sdružuje v současné době 112 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s počtem členů 18 351.

Posláním RS ČSTV Přerov je podporovat sport a tělesnou výchovu , poskytovat TJ/SK služby v oblasti organizační, právní a ekonomické.

V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů RS ČSTV Přerov výkonný výbor se sídlem v Přerově, ul. MUDr. Petřivalského 1.

Základním dokumentem RS ČSTV Přerov jsou stanovy.