Aktuálně


Od 1.1. 2017 nově pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s.
Formuláře, smlouva...
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů


 • Česká unie sportu a Česká obec sokolská navázaly těsnější spolupráci v roce oslav 100 let novodobé české státnosti. Součástí oslav je také XVI. všesokolský slet. Jednou z aktivit je možnost účasti nesokolských sportovních klubů na krajských prezentacích (23. červena 2018 v Olomouci) a podiových vystoupeních v Praze v rámci sletového týdne (1. - 6. července 2018). Bližší informace a možnosti přihlášení.

  Díky trenére jde do čtvrtého ročníku. Máte tip?

  Na webové stráce www.dikytrenere.cz nominujte Vaše oblíbené trenérky a trenéry mládeže nejpozději do 9. dubna 2018. Ti nejlepší obdrží finanční příspěvek na zahraniční stáž ve vysněném tréninkovém censtru a příspěvek obdrží i jeho sportovní klub na práci s dětmi. Více o soutěži  Trenérka - cvičitelka roku

  Český olympijský výbor a jeho Komise rovných příležitostí ve sportu pořádá slavnostní setkání dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém oceňuje významné osobnosti. Své nominace na trenéry a cvičitelky zasílejte na adresu cusprerov@seznam.cz do 20. února 2018 . Nominované trenérky a cvičitelky budou pozvány do Prahy, kde obdrží upomínkové dárky a pamětní listy.  Formuláře pro vyúčtování PROGRAMU 8 - 2017
  Vyúčtování

  Podle získaných informací připravuje MŠMT uveřejnění metodické příručky, která by měla obsahovat veškeré informace a formuláře nutné k vyúčtování dotace. Vyúčtování za rok 2017 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 8.12.2017 Metodika • Pozor na správné vyúčtování dotace z MŠMT. Podrobné informace v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.8/2017

  Přehled dotačních programů Olomouckého kraje na rok 2018


  Vyhodnocení žádostí z Programu VIII

 • Seznam TJ/SK - Schválené dotace z MŠMT

 • Zpravodaj č.3/2017

 • Neziskové organizace a EET - příklady z praxe

  EET v podmínkách TJ/SK


 • Zpravodaj č.1/2017

 • Výběr z obsahu: Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1.1.2017 u pojišťovny Kooperativa, a.s..
  Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.


 • Vzor výroční zprávy a mnoho dalších zajímavých informací neleznete v novém čísle zpravodaje

 • Zpravodaj č. 9/2016.


  Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení do 31.12.2016. Statistické výkazy slouží jako podklady při jednáních o nových podmínkách pro sport ze strany státu.
  Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob.