Aktuálně


Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do 1.1.2017. Nestihnete-li transformaci do konce roku, může být vaše sdružení zrušeno.
Pokud chcete čerpat dotace či podporu, musí mít NNO (nestátní neziskové organizace) právní formu v souladu se zákonem.


Manuál pro vyúčtování dotace z Programu VIII za rok 2016


Nominujte trenérku / cvičitelku roku

Od dnešního dne až do 20. února 2017 je možné nominovat prostřednictvím národního sportovního svazu nebo prostřednictvím okresního sdružení ČUS, trenérku - cvičitelku ke každoročnímu ocenění titulem "TRENÉRKA - CVIČITELKY ROKU". Výzva k nominaci trenérky - cvičitelky roku 2016. Nominace prosím zašlete do 20.2.2017 na email: cusprerov@seznam.cz


  • Vzor výroční zprávy a mnoho dalších zajímavých informací neleznete v novém čísle zpravodaje

  • Zpravodaj č. 9/2016.


  • Zásadní informace k EET a mnoho dalšího neleznete v novém čísle zpravodaje
  • Zpravodaj č.8/2016

    Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení do 31.12.2016. Statistické výkazy slouží jako podklady při jednáních o nových podmínkách pro sport ze strany státu.
    Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob.  • Zpravodaj č.7/2016