Aktuálně


POZOR ZMĚNA !!! Od 1.2. 2019 nově úrazové pojištění u pojišťovny VZP, a.s.
Více informací o pojištění
Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci pojišťovny Kooperativa.


Povinnost zveřejnění účetní závěrky

Upozorňujeme sdružené spolky, aby si zkontrolovaly zápisy ve spolkovém rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik a případné nedostatky zde odstranily. Kromě stanov a rozhodnutí o volbě členů orgánů je potřeba do sbírky listin založit i některé další doklady. Zde je třeba výslovně upozornit na povinnost založit do sbírky účetní závěrku s přílohou, příp. i výroční zprávu (výroční zprávu je obecně povinna vyhotovit účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Toto je pro většinu sportovních spolků základní a dostačující rozsah listin zakládaných do sbírky. Co všechno má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zákon č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících. Zápisy a sbírku listin je třeba dát do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, které hrozí z právní úpravy veřejných rejstříků (pořádkové pokuty, zrušení spolku), ale je třeba si uvědomit, že toto bude i předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů atd., zcela jistě pak ze strany MŠMT. Jak podat příslušné doklady do rejstříku.Formuláře pro vyúčtování PROGRAMU 8 - 2018
Podklady pro vyúčtování
Formulář pro mzdové náklady 2018
Nezapomeňte vyúčtovat do 15.2.2019!

Nominujte sportovce Olomouckého kraje za rok 2018

Stejně jako v předcházejících letech připravuje Olomoucký kraj ve spolupráci s agenturou TK PLUS již 18. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů Olomouckého kraje, tentokráte za rok 2018. Dovolujeme si Vás tedy vyzvat k zasílání návrhů a potřebných podkladů pro nominaci úspěšných sportovců a kolektivů za rok 2018 včetně hendikepovaných sportovců do 15.12.2018 na emailovou adresu cusprerov@seznam.cz.

Vyhlašované kategorie:

 • Dospělí sportovci
 • Mladí sportovci do věku maximálně 21 let včetně
 • Kolektivy dospělých
 • Kolektivy mládeže do věku maximálně 21 let včetně
 • Zdravotně hendikepovaní sportovci


 • Sportuj s námi v roce 2019

  Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

  Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.

  Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

 • 1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;
 • 2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
 • 3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
 • 4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
 • 5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
 • 6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
 • 7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
 • 8) termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.


 • Rejstřík sportovců spuštěn

  K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz , spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první fázi Rejstříku, ve které budou probíhat zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot.  Nová směrnice ČUS k ochraně osobních údajů

  V souladu s článkem III. odst. 7 a článkem VII. odst. 6 písm. b) Stanov ČUS byla schválena Výkonným výborem ČUS dne 19. 6. 2018 nová směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s., která reflektuje "nový" Informační systém ČUS a nové nařízení EU o ochraně osobních údajů tzv. GDPR.

  Příprava na GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů) vrcholí

  Česká unie sportu a Český olympijský výbor pro Vás průběžně zpracovávají informace, příslušná doporučení a vzorové dokumenty, které budou vyhovovat požadavkům GDPR. .

 • Doporučení pro sportovní spolky.
 • Nejčastější dotazy.
 • Vzorový formulář - souhlas se zpracováním osobních údajů.


 • Neziskové organizace a EET - příklady z praxe

  EET v podmínkách TJ/SK