Aktuálně


Od 1.1. 2017 nově pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s.
Formuláře, smlouva...
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů


 • Formuláře pro vyúčtování PROGRAMU 8 - 2017
  Vyúčtování

  Podle získaných informací připravuje MŠMT uveřejnění metodické příručky, která by měla obsahovat veškeré informace a formuláře nutné k vyúčtování dotace. Vyúčtování za rok 2017 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 8.12.2017 Metodika • Pozor na správné vyúčtování dotace z MŠMT. Podrobné informace v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.8/2017

  Přehled dotačních programů Olomouckého kraje na rok 2018


  Vyhodnocení žádostí z Programu VIII

 • Seznam TJ/SK - Schválené dotace z MŠMT

 • Zpravodaj č.3/2017

 • Neziskové organizace a EET - příklady z praxe

  EET v podmínkách TJ/SK


 • Zpravodaj č.1/2017

 • Výběr z obsahu: Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1.1.2017 u pojišťovny Kooperativa, a.s..
  Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.


 • Vzor výroční zprávy a mnoho dalších zajímavých informací neleznete v novém čísle zpravodaje

 • Zpravodaj č. 9/2016.


  Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení do 31.12.2016. Statistické výkazy slouží jako podklady při jednáních o nových podmínkách pro sport ze strany státu.
  Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob.