Aktuálně


Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do 1.1.2017. Nestihnete-li transformaci do konce roku, může být vaše sdružení zrušeno.
Pokud chcete čerpat dotace či podporu, musí mít NNO (nestátní neziskové organizace) právní formu v souladu se zákonem.


Byly vyhlášené programy na neinvestiční dotace z MŠMT

Přehled programů na neinvestiční dotace. Termín podání žádostí do 15. prosince 2016. Nově lze podat žádosti na 3 roky dopředu viz podmínky státní podpory na období 2017-2019.

 • Zásadní informace k EET a mnoho dalšího neleznete v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.8/2016

  Investiční dotace z MŠMT

  Dovolujeme si Vás informovat, že MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017

  Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení do 31.12.2016. Statistické výkazy slouží jako podklady při jednáních o nových podmínkách pro sport ze strany státu.
  Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob. • Zpravodaj č.7/2016