Aktuálně


Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do 1.1.2017. Nestihnete-li transformaci do konce roku, může být vaše sdružení zrušeno.
Pokud chcete čerpat dotace či podporu, musí mít NNO (nestátní neziskové organizace) právní formu v souladu se zákonem.


Investiční dotace z MŠMT

Dovolujeme si Vás informovat, že MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017

Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení do 31.12.2016. Statistické výkazy slouží jako podklady při jednáních o nových podmínkách pro sport ze strany státu.
Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob.

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2017

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude rovněž umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz. Přihlášení do projektu pro rok 2017 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2016 do 25. 11. 2016.

Žádosti o dotace z Programu I-X pro rok 2017
se budou NOVĚ podávat prostřednictvím informačního systému MŠMT.
Manuál k IS
.



  • Zpravodaj č.7/2016