Aktuálně


Od 1.1. 2017 nově pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s.
Formuláře, smlouva...
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů


 • Formuláře pro vyúčtování PROGRAMU 8 - 2017
  Vyúčtování

  Podle získaných informací připravuje MŠMT uveřejnění metodické příručky, která by měla obsahovat veškeré informace a formuláře nutné k vyúčtování dotace. Metodická příručka by měla být uveřejněna v nejbližších dnech na stránkách MŠMT - sport. O uveřejnění a případných změnách Vás budeme informovat. • Pozor na správné vyúčtování dotace z MŠMT. Podrobné informace v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.8/2017

  Projekt Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2018

  Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit.Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.
  Přihlášení do projektu pro rok 2018 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.

  Podmínky
  pro zařazení akce do projektu:

 • organizátor musí být členským subjektem ČUS;

 • akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

 • minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

 • akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

 • akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

 • dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

 • nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

 • termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 • cíl: zachování dostupnosti akce neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající.

 • Nové vypsání programu IV - údržba a provoz sportovního zařízení

  Podmínky dotace.  Zrušení programu IV - údržba a provoz sportovního zařízení

  Ministr školství mládeže a tělovýchoy zrušil pro rok 2017 dotační program IV - údržba a provoz sportovního zařízení.
  Celé vyjádření.


  Přehled dotačních programů Olomouckého kraje na rok 2018


  Vyhodnocení žádostí z Programu VIII

 • Seznam TJ/SK - Schválené dotace z MŠMT

 • Aktuální informace k situaci na MŠMT v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.6/2017

 • Zpravodaj č.3/2017

 • Neziskové organizace a EET - příklady z praxe

  EET v podmínkách TJ/SK


 • Zpravodaj č.1/2017

 • Výběr z obsahu: Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1.1.2017 u pojišťovny Kooperativa, a.s..
  Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.


 • Vzor výroční zprávy a mnoho dalších zajímavých informací neleznete v novém čísle zpravodaje

 • Zpravodaj č. 9/2016.


 • Zásadní informace k EET a mnoho dalšího neleznete v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.8/2016

  Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení do 31.12.2016. Statistické výkazy slouží jako podklady při jednáních o nových podmínkách pro sport ze strany státu.
  Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob. • Zpravodaj č.7/2016