Aktuálně


Od 1.1. 2017 nově úrazové pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s.
Formuláře, smlouva...

 • Aktuální informace k situaci na MŠMT v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.6/2017

  Vyhodnocení žádostí z Programu VIII

  Vzhledem k velkému množství žádostí lze předpokládat, že Odbor sportu MŠMT zveřejní finální schválené výsledky během května 2017. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a v elektronické aplikaci IS SPORT. Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy je žádost zkontrolována, bude stav „Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“ nebo naopak „Zamítnutý pro formální nedostatky“. Odbor sportu MŠMT je připraven postupně (předpoklad od konce dubna 2017) uvolňovat finanční prostředky žadatelům, jejichž žádost prošla v pořádku formální kontrolou a byla schválena poradní expertní komisí. U příjemců dotace pro rok 2016 je navíc vyžadováno řádné vyúčtování dotace za rok 2016. Odbor sportu MŠMT bude mít snahu většinu žadatelů uspokojit do konce května 2017.

 • Zpravodaj č.3/2017

 • Neziskové organizace a EET - příklady z praxe

  EET v podmínkách TJ/SK


 • Zpravodaj č.1/2017

 • Výběr z obsahu: Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1.1.2017 u pojišťovny Kooperativa, a.s..
  Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.


  Manuál pro vyúčtování dotace z Programu VIII za rok 2016


 • Vzor výroční zprávy a mnoho dalších zajímavých informací neleznete v novém čísle zpravodaje

 • Zpravodaj č. 9/2016.


 • Zásadní informace k EET a mnoho dalšího neleznete v novém čísle zpravodaje
 • Zpravodaj č.8/2016

  Je nutné, aby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty aktualizovaly stav členské základny a sportovních zařízení do 31.12.2016. Statistické výkazy slouží jako podklady při jednáních o nových podmínkách pro sport ze strany státu.
  Druhým rokem se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob. • Zpravodaj č.7/2016